Archív – oznámenie

Oznámenie /

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Vybudovanie centrálneho informačného systému organizácie SPF“

Slovenský pozemkový fond /SPF/ sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Vybudovanie centrálneho informačného systému organizácie SPF, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.▸ ...
#public, Oznámenie /

Celoslovenská porada zamestnancov SPF

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že v dňoch 17.10.2019 až 18.10.2019 sa uskutoční celoslovenská pracovná porada zamestnancov SPF. Centrálna podateľňa na generálnom riaditeľstve SPF bude v uvedených dňoch pre verejnosť otvorená v štandardných úradných hodinách, t.j. vo štvrtok 17.10.2019 v čase od 07:00 do 15:00 a v piatok 18.10.2019 v čase od 07:00 do 12:30. Rovnako budú dostupné služby CALL CENTRA SPF ▸ ...
#public, Oznámenie /

Zmena stránkových dní a hodín na regionálnych odboroch SPF

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že s účinnosťou od 01. októbra 2019 dochádza k zmene stránkových dní a hodín na regionálnych odboroch SPF. Stránkové dni v pracovnom týždni sú na regionálnych odboroch SPF od uvedeného dátumu stanovené nasledovne: v pondelok v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod., v stredu v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:00 hod. ▸ ...
#public, Oznámenie /

CALL CENTRUM SPF

Slovenský pozemkový fond svojim klientom touto cestou oznamuje, že dňa 30. augusta 2019 (piatok) došlo k dočasnému výpadku služieb CALL CENTRA SPF a to z technických príčin na strane poskytovateľa telekomunikačných služieb. Z uvedeného dôvodu sa klienti SPF v daný deň dovolali len do odkazovej služby, ktorá je aktívna v čase mimo úradných hodín CALL CENTRA SPF. Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňujeme.▸ ...
Oznámenie /

NR SR opäť volí nových členov Rady SPF

Národná rada Slovenskej republiky opäť volí členov Rady Slovenského pozemkového fondu, prvé zasadnutie by sa mohlo uskutočniť 20. decembra. Na programe dnešného rokovacieho dňa prebiehajúcej 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bude okrem iného aj opakovaná voľba členov Rady Slovenského pozemkového fondu.▸ ...
Oznámenie /

Národná rada Slovenskej republiky zvolila šiestich nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že Národná rada Slovenskej republiky na svojej 35. schôdzi zvolila šiestich nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu, navrhovaných Vládou Slovenskej republiky. Nakoľko hlasovanie prebehlo až po polnoci, v zmysle schváleného materiálu začne trojročné funkčné obdobie zvolených členov rady plynúť zajtra, t. j. 25. októbra 2018.▸ ...
Oznámenie /

V auguste skončilo funkčné obdobie členov Rady Fondu

Slovenský pozemkový fond /ďalej aj „SPF“ alebo „fond“/ oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že k 3. augustu 2018 skončilo trojročné funkčné obdobie členov Rady Slovenského pozemkového fondu.▸ ...