Pre samosprávy

Kontaktná osoba pre žiadateľov, ktorými sú mestá, obce a vyššie územné celky:

Ing. Alena Mahútová
Odbor komunikácie a špeciálnych činností

E-mailový kontakt: samospravy@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 949 007 691