Pre samosprávy a orgány verejnej správy

 

 

Pôsobnosť pre Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj a Trnavský kraj

Tomáš Cehlár

Mgr. Tomáš Cehlár
Oddelenie komunikácie
manažér pre vzťahy s verejnou správou
tomas.cehlar@pozfond.sk
0940 995 909

 

 

 

Pôsobnosť pre Košický kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj a Bratislavský kraj

Richard Matiaščik

Ing. Richard Matiaščik
Oddelenie komunikácie
manažér pre vzťahy s verejnou správou
richard.matiascik@pozfond.sk
0940 995 907

 

 

 

Všeobecné informácie a základný postup pre samosprávy pri projektoch na pozemkoch vo vlastníctve SR v správe SPF/ nezistených vlastníkov v správe SPF sú zverejnené v osobitnej podsekcii určenej pre samosprávy na internetovej stránke fondu www.pozfond.sk/prevod/samospravy/.