Pre samosprávy a orgány verejnej správy

Pre zlepšenie komunikácie so žiadateľmi z oblasti verejnej správy a samosprávy vytvoril SPF nové pozície – sú nimi manažéri pre vzťahy s verejnou správou.

Ich úlohou je stretávať sa so žiadateľmi priamo v teréne a pomáhať im vybavovať ich agendu s SPF.

 

Pôsobnosť pre Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj a Trnavský kraj

Tomáš Cehlár

Mgr. Tomáš Cehlár
Oddelenie komunikácie
manažér pre vzťahy s verejnou správou
tomas.cehlar@pozfond.sk
0940 995 909

 

 

 

Pôsobnosť pre Košický kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj a hlavné mesto Bratislava

Richard Matiaščik

Ing. Richard Matiaščik
Oddelenie komunikácie
manažér pre vzťahy s verejnou správou
richard.matiascik@pozfond.sk
0940 995 907

 

 

Ing. Alena Mahutová
Oddelenie komunikácie
samospravy@pozfond.sk
0949 007 691

Všeobecné informácie a základný postup pre samosprávy pri projektoch na pozemkoch vo vlastníctve SR v správe SPF/ nezistených vlastníkov v správe SPF sú zverejnené v osobitnej podsekcii určenej pre samosprávy na internetovej stránke fondu www.pozfond.sk/prevod/samospravy/.