Oznam

16. júna 2016 |
Slovenský pozemkový fond oznamuje, že dňom 16.júna 2016 boli menovaní do funkcie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu JUDr. Dušan Hačko a do funkcie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Ing. Boris Brunner.