Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Konferencia
 3. HN Konferencia
Aktualita

HN Konferencia

Publikované 20. septembra 2019

Ako zjednotiť slovenskú pôdu

3. október 2019 ⎢ Hotel Saffron Bratislava

9.00 Registrácia
9.30 úvodné slovo k 1. panelu
JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu

9.35 – 11.00
1. PANEL

Štát verzus farmári

 • Kto aktuálne vlastní slovenskú pôdu?
 • Ako sa vedia farmári dostať k pôde SPF?
 • Ako sú nastavené mechanizmy a majú vôbec šancu?
 • Aké zmeny by potrebovali pôdohospodári a aké zmeny by chcel štát?

Spíkri:
Ing. Alena Suchá, vedúca oddelenia nájmu, odbor prevodu a nájmu SPF
BC. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF
Ing. Martin Vrba, ústredný riaditeľ Štátneho pozemkového úradu ČR

11.00 – 11.30
Coffee break

11.30 – 13.00
2. PANEL

Koniec drobeniu

11.30
Úvodné slovo k 2. panelu
Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.,
rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

 • V akom stave sú aktuálne pozemkové úpravy na Slovensku? V ktorých regiónoch postupujú, v ktorých zaostávajú?
 • Aké reálne problémy pozemkové úpravy spôsobujú majiteľom? A ako sa dá stav, že pôda je rozdrobená zneužiť?
 • Pozemkové úpravy a rozvoj vidieka. Na ktoré verejné projekty má aktuálny stav negatívny dosah?
 • Aká je úloha pozemkových úprav v adaptácii krajiny na klimatickú zmenu? Je docenený aj tento aspekt pozemkových úprav?

Spíkri:
Doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Slovenská poľnohospodárska univerzita
JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor mesta Trnava
Mgr. Maroš Pavlovič, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Ing. Andrej Vašek, riaditeľ pozemkového odboru, sekcia legislatívy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

13.00 – 13.30
OKRÚHLY STÔL:

Ako zjednotiť slovenskú pôdu

13.30
Obed

Publikované 20. septembra 2019