HN Konferencia

20. septembra 2019 |

Ako zjednotiť slovenskú pôdu

3. október 2019 ⎢ Hotel Saffron Bratislava

9.00 Registrácia
9.30 úvodné slovo k 1. panelu
JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu

9.35 – 11.00
1. PANEL
Štát verzus farmári

  • Kto aktuálne vlastní slovenskú pôdu?
  • Ako sa vedia farmári dostať k pôde SPF?
  • Ako sú nastavené mechanizmy a majú vôbec šancu?
  • Aké zmeny by potrebovali pôdohospodári a aké zmeny by chcel štát?

Spíkri:
Ing. Alena Suchá, vedúca oddelenia nájmu, odbor prevodu a nájmu SPF
BC. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF
Ing. Martin Vrba, ústredný riaditeľ Štátneho pozemkového úradu ČR

11.00 – 11.30
Coffee break

 

11.30 – 13.00
2. PANEL
Koniec drobeniu

11.30
Úvodné slovo k 2. panelu
Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.,
rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

  • V akom stave sú aktuálne pozemkové úpravy na Slovensku? V ktorých regiónoch postupujú, v ktorých zaostávajú?
  • Aké reálne problémy pozemkové úpravy spôsobujú majiteľom? A ako sa dá stav, že pôda je rozdrobená zneužiť?
  • Pozemkové úpravy a rozvoj vidieka. Na ktoré verejné projekty má aktuálny stav negatívny dosah?
  • Aká je úloha pozemkových úprav v adaptácii krajiny na klimatickú zmenu? Je docenený aj tento aspekt pozemkových úprav?

Spíkri:
Doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Slovenská poľnohospodárska univerzita
JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor mesta Trnava
Mgr. Maroš Pavlovič, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Ing. Andrej Vašek, riaditeľ pozemkového odboru, sekcia legislatívy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

13.00 – 13.30
OKRÚHLY STÔL:
Ako zjednotiť slovenskú pôdu

13.30
Obed