Centrá

V rámci organizačnej zmeny na Slovenskom pozemkovom fonde sú k 1. júnu 2021 zrušené všetky regionálne odbory SPF. Kompetencie regionálnych odborov SPF prevzali centrá špecializujúce sa na konkrétny typ agendy. 

CENTRUM NÁJMU

Skuteckého 21
974 61 Banská Bystrica

Územná pôsobnosť: celá SR
Kontakt: centrum.najmu@pozfond.sk

Centrum nájmu – pracovisko Banská Bystrica

Skuteckého 21
974 61 Banská Bystrica

Centrum nájmu – pracovisko Liptovský Mikuláš

Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš

Centrum nájmu – pracovisko Rimavská Sobota

Školská 1503
979 01 Rimavská Sobota

 

CENTRUM PREVODOV 

Za hydrocentrálou 6
949 01 Nitra

Územná pôsobnosť: celá SR
Kontakt: prevod@pozfond.sk

Centrum prevodov – pracovisko Nitra

Za hydrocentrálou 6
949 01 Nitra

Centrum prevodov – pracovisko Trnava 

Vajanského 22
917 01 Trnava

CENTRUM ŠPECIÁLNYCH PREVODOV (NDS, správcovia majetku štátu a samospráva – obce, mestá a VÚC)

Letná 27
043 14 Košice
Územná pôsobnosť: celá SR
Kontakt pre NDS a správcov majetku štátu: specialnyprevod@pozfond.sk
Kontakt pre samosprávy: samospravy@pozfond.sk

CENTRUM STANOVÍSK A VECNÝCH BREMIEN 

Bottova 23
036 01 Martin

Územná pôsobnosť: celá SR
Kontakt pre agendu stanovísk: stanovisko@pozfond.sk
Kontakt pre agendu vecných bremien: vecnebremeno@pozfond.sk

CENTRUM ADMINISTRÁCIE ROZHODNUTÍ A OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

Ulica T.G. Masaryka č. 24
984 01 Lučenec

Územná pôsobnosť: celá SR
Kontakt: rozhodnutie@pozfond.sk