Protikorupčná linka

Protikorupčná linka slúži k nahláseniu vášho podnetu, ktorý bude okamžite postúpený zamestnancom odboru compliance a boja s korupciou.
Protikorupčná linka slúži na hlasové zaznamenávanie podnetov oznamovateľov. Prostredníctvom tejto linky nie je možné priamo komunikovať so zamestnancami Slovenského pozemkového fondu.

 

Telefonický kontakt: +421 2 2094 1099