Pracovné ponuky

IT projektový manažér
Bratislava
1 700 EUR/mesiac
Vedúci odd. vývoja a architektúry
Bratislava
1 700 EUR/mesiac
Asistent generálneho riaditeľa
Bratislava
894 EUR/mesiac

Personalista
Bratislava
893,5 EUR/mesiac