Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. 2 NOVÉ MANUÁLY pre SPPK
Aktualita

2 NOVÉ MANUÁLY pre SPPK

Publikované 22. mája 2024

Obsah

Vážení klienti, v záujme zlepšenia vzájomnej spolupráce so subjektami agrárneho sektora sme pristúpili k vypracovaniu manuálov pre jednotlivé typy podaní, ktoré predmetné subjekty najčastejšie uplatňujú pri spolupráci s našou inštitúciou.

Vypracovali sme 2 nové manuály pre SPPK, ktoré nájdete na našej webovej stránke, v samostatnej sekcii Manuály – https://pozfond.sk/manualy/

• Manuál – slúžiaci ako pomôcka pri vysporiadaní pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu v areáloch hospodárskych dvorov

• Manuál – manuál slúžiaci ako pomôcka pre poľnohospodárske subjekty pri stavebných zámeroch v správe a v nakladaní SPF

Strategickým zámerom štatutárov Slovenského pozemkového fondu je zefektívnenie  všetkých procesov a urýchľovanie vybavovania spisov.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Call centrum SPF na +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h a v Piatok od 9:00 h. do 13:00 h.

Publikované 22. mája 2024