Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Miliónové kšefty s pozemkami v Slovenskom pozemkovom fonde
Aktualita

Miliónové kšefty s pozemkami v Slovenskom pozemkovom fonde

Publikované 2. júna 2022

Obsah

Generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu Ján Marosz odhalil schému podozrivých  predajov pozemkov z majetku SPF v rokoch 2018. V tom čase fond viedla JUDr. Adriana Šklíbová, dnes obvinená z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, podplácania a zneužívania právomoci verejného činiteľa.

„Naše protikorupčné oddelenie postupne odhaľuje prípady, ktoré potvrdzujú ako sa šafárilo s pôdou vo vlastníctve štátu v časoch vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Nebojím sa povedať, že v SPF sa v tom čase robili s pozemkami miliónové kšefty, stačilo mať v mobile správne telefónne čísla na tých správnych ľudí. Zatiaľ čo bežní ľudia čakali na vybavenie žiadosti celé roky, vyvolení získavali lukratívne pozemky štátu v zrýchlenom konaní,“ hovorí riaditeľ.

Podľa Marosza v roku 2018 bola na Slovenskom pozemkovom fonde spustená zvláštna schéma prevodu pozemkov z vlastníctva štátu do súkromných rúk na zakladanie ovocných sadov. Schéma fungovala podľa rovnakého scenára. Na začiatku bol predložený zámer založiť ovocný sad na vopred vytipovaných pozemkoch vo vlastníctve pozemkového fondu. Krátko po predložení žiadosti fond stanovil mimoriadne nízku predajnú cenu, expresne pripravil zmluvu a previedol pozemky na žiadateľa. V týchto prípadoch celý proces od podania žiadosti do podpisu zmluvy netrval ani  tri mesiace, napriek tomu, že bežní žiadatelia čakali na vyjadrenia z fondu nie mesiace, ale roky.  Navyše, spoločnými znakmi všetkých takto predaných pozemkov bolo, že hraničia so zastavaným územím obce a dodnes na nich žiadne ovocné sady neexistujú.

Ako ďalej uviedol, už v roku 2020 pracovníci SPF skontrolovali  47 zmlúv o predaji pozemkov na založenie ovocných sadov. Z nich bolo založených iba 19 sadov, 25 sadov nebolo založených vôbec a 2 boli založené iba čiastočne. V tomto roku prebieha opätovná kontrola naplnenia týchto zmlúv.

„Na základe našich zistení sme presvedčení, že v týchto prípadoch došlo k podvodným prevodom štátnych pozemkov za podozrivo nízke ceny. Z toho dôvodu každý takýto prípad odovzdávame orgánom činným v trestnom konaní a zároveň robíme právne kroky na získanie týchto pozemkov späť do vlastníctva štátu z dôvodu nenaplnenia predmetu zmluvy zo strany nadobúdateľa pozemkov,“ uzavrel generálny riaditeľ.

Jedným z prípadov predaja  lukratívnych pozemkov odôvodnený založením orechového sadu bol prevod pozemkov vo Vrbovom. Cieľom predloženého projektu bolo pestovanie orechov pre vlastnú potrebu na výmere viac ako  13 hektárov. Už tu je zjavná absurdnosť celého zámeru, pretože pri 75 stromoch na hektár by žiadateľ pestoval orechy pre vlastnú potrebu na 1000 (!) stromoch. Žiadosť bola podaná na kúpu šiestich parciel a hoci dve parcely boli z predaja vylúčené, napriek tomu predal pozemkový fond záujemcovi päť parciel – z toho jednu, o ktorú vôbec nežiadal, s odôvodnením, že túto parcelu fond nemôže samostatne využiť. SPF stanovil cenu na 0,4643 Eura za meter štvorcový napriek tomu, že priemerná cena bola v tom čase v danej lokalite podľa cenovej mapy 1 Euro. Pozemky, ktorých trhová hodnota bola v tom čase 2 milióny Eur, Slovenský pozemkový fond predal za 62 tisíc Eur. Navyše, do kúpnej zmluvy „zabudol“ vložiť akékoľvek ustanovenie, ktoré by zabezpečovalo právo SPF na navrátenie pozemku v prípade, ak kupujúci nedodrží dôvod uzavretia zmluvy – teda ak vôbec sad nezaloží.

Dodnes na pozemkoch nie je zasadený ani jeden strom a na spise v archíve fondu je stále nalepená poznámka „súrne“. Podľa svedkov v prípade vyšetrovania bývalého ministra Gábora Gála za branie úplatkov za vybavovanie pozemkov na SPF, takto sa označovali zmluvy, pri ktorých došlo k zaplateniu úplatku za kladné vybavenie.

Ovocné sady Vrbové

Publikované 2. júna 2022