Nové vedenie Slovenského pozemkového fondu

9. júna 2023 |

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že s účinnosťou od 01. júna 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Henrich Haščák a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Marián Bulla.

O vymenovaní nových štatutárov SPF rozhodla Vláda SR na svojom rokovaní dňa 31. mája 2023.