Novým generálnym riaditeľom SPF sa stal Mgr. Ján Marosz

4. novembra 2021 |

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že s účinnosťou od 01. novembra 2021 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal Mgr. Ján Marosz.

O vymenovaní nového štatutára SPF rozhodla Vláda SR na svojom rokovaní dňa 14. októbra 2021.