Pilotný projekt zmeny objednávateľa znaleckého posudku

15. februára 2023 |
Slovenský pozemkový fond spúšťa pilotný projekt zmeny objednávateľa znaleckého posudku. Vo vybraných prípadoch bude objednávateľom znaleckých posudkov priamo fond. Po osvedčení projektu fond plánuje odbremeniť žiadateľa od objednávania znaleckého posudku – pre účely prevodu, jedno rázovej náhrady za zriadenie vecného bremena, určenia nájomného a pod.

Fond bude spolupracovať len s hodnovernými súdnymi znalcami, doporučenými renomovanými inštitúciami.
Klientov SPF touto cestou informujeme, že sa jedná o pilotný projekt; podávanie žiadostí s požadovanými prílohami sa zatiaľ obsahovo nemení.