Ponuka na prenájom pozemkov (vinice) – k. ú. Modra

17. mája 2022 |
Slovenský pozemkový fond  (ďalej len „SPF“) oznamuje v zmysle § 2 ods. 21 nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z .z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF v znení neskorších predpisov, že ponúka na prenájom pozemky v k. ú. Modra.

 

Názov k. úČ. parcelyDruh pozemkuCelková výmera v haLV
ModraKN-C č. 8622/1vinica3,2291 ha8442
ModraKN-C č. 8628/7vinica1,3644 ha8442

Bližšie podrobností nájdete tu https://www.modra.sk/slovensky-pozemkovy-fond/d-10454