Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Ponuka na prenájom pozemkov (vinice) – k.ú. Modra
Aktualita

Ponuka na prenájom pozemkov (vinice) – k.ú. Modra

Publikované 17. mája 2022

Obsah

Slovenský pozemkový fond  (ďalej len „SPF“) oznamuje v zmysle § 2 ods. 21 nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z .z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF v znení neskorších predpisov, že ponúka na prenájom pozemky v k. ú. Modra.

Názov k. úČ. parcelyDruh pozemkuCelková výmera v haLV
ModraKN-C č. 8622/1vinica3,2291 ha8442
ModraKN-C č. 8628/7vinica1,3644 ha8442
Bližšie podrobností nájdete tu https://www.modra.sk/slovensky-pozemkovy-fond/d-10454

Publikované 17. mája 2022