Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Tlačová správa
  4. Rada pozemkového fondu prerokovala rekordný počet právnych aktov
Aktualita

Rada pozemkového fondu prerokovala rekordný počet právnych aktov

Publikované 19. septembra 2022

Obsah

Rada pozemkového fondu prerokovala rekordný počet právnych aktov

Rada pozemkového fondu prerokovala 8. septembra 275 materiálov. Na šiestom riadnom zasadnutí členovia rady okrem iných dokumentov prerokovali až 69 kúpnych, 172 nájomných zmlúv, 31 reštitučných nárokov a tri dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením pozemkov.

Spolu tak rada odporučila na podpis štatutárnym zástupcom fondu v roku 2022 až 1860 právnych aktov, čo je v porovnaní s rokom 2021 o takmer 500 viac. 

„Som veľmi rád, že rada pracuje naozaj naplno. Práve vďaka tejto neúnavnej činnosti sa nám darí odstraňovať spisovú zápchu na jednotlivých odboroch. Po predošlých garnitúrach sme totiž na fonde našli neuveriteľných 30-tisíc nevybavených spisov,“ upozornil generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu Ján Marosz.

Rada odporučila štatutárom Slovenského pozemkového fondu na podpis 273 právnych aktov. Zo schvaľovacieho procesu stiahla dve kúpne zmluvy.

„Teší ma, že rada prerokovala také veľké množstvo právnych aktov a tým prispela aj k zníženiu spisovej zápchy. Pevne verím, že na ďalších zasadnutiach dostaneme na prerokovanie ešte viac materiálov týkajúcich sa reštitučných nárokov,“ povedal predsa rady pozemkového fondu Martin Toman.

Ďalšie rokovanie rady je na programe 6. októbra.

Publikované 19. septembra 2022