Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Slovenský pozemkový fond má novú námestníčku
Aktualita

Slovenský pozemkový fond má novú námestníčku

Publikované 9. decembra 2021

Obsah

Včera (8. decembra 2021) odvolala Vláda SR z funkcie námestníka Slovenského pozemkového fondu Ing. Petra Kubalu.

Za novú námestníčku Slovenského pozemkového fondu Vláda SR vymenovala JUDr. Adrianu Muráňovú. 

Vedenie SPF vyjadruje p. Kubalovi veľké poďakovanie za vykonanú prácu a novej námestníčke praje veľa úspechov a tvorivých síl.

Publikované 9. decembra 2021