Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. SPF uvoľňuje opatrenia proti koronavírusu COVID-19
Aktualita

SPF uvoľňuje opatrenia proti koronavírusu COVID-19

Publikované 18. januára 2022

Obsah


Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od dnes, t. j. 18. januára 2022 vrátane, uvoľňuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19.

Od uvedeného dátumu je opäť možné osobné podávanie pošty do centrálnej podateľne v sídle SPF na Búdkovej č. 36 v Bratislave. 

Úradné hodiny centrálnej podateľne SPF sú:
Pondelok až štvrtok           od 07:00 do 15:00
Piatok                                    od 07:00 do 13:00

Vstup do priestorov sídla SPF je možný v režime OTP.

Pre doručovanie písomností adresovaných fondu je naďalej odporúčané prednostne využiť služby Slovenskej pošty, a.s., prípadne elektronické doručovanie cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk.

Publikované 18. januára 2022