SPF uvoľňuje opatrenia proti koronavírusu COVID-19

18. januára 2022 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od dnes, t. j. 18. januára 2022 vrátane, uvoľňuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19.

Od uvedeného dátumu je opäť možné osobné podávanie pošty do centrálnej podateľne v sídle SPF na Búdkovej č. 36 v Bratislave. 

Úradné hodiny centrálnej podateľne SPF sú:
Pondelok až štvrtok            od 07:00 do 15:00
Piatok                                    od 07:00 do 13:00

Vstup do priestorov sídla SPF je možný v režime OTP.

Pre doručovanie písomností adresovaných fondu je naďalej odporúčané prednostne využiť služby Slovenskej pošty, a.s., prípadne elektronické doručovanie cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk.