Tlačová správa

30. novembra 2023 |

​Pri príležitosti uvedenia do funkcie nového generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu,  sa dňa 30. novembra 2023 konala tlačová konferencia za prítomnosti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča. Dňom 30. novembra 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Richard Šmída a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Rastislav Juhár. O vymenovaní nových štatutárov  SPF rozhodla Vláda SR na svojom rokovaní dňa 29.11.2023.