Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 1.2.2024

17. januára 2024 |

​Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 1. februára 2024.

Verejnosť môže od štvrtka 18. januára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 24. januára 2024. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.