Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 12.12.2023

24. novembra 2023 |

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v utorok 12. decembra 2023.

Verejnosť môže od utorka 28. novembra 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 4. decembra 2023. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.