Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 13. 4. 2023

23. marca 2023 |
Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 13. apríla 2023.

Verejnosť môže od štvrtka 30. marca 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

 

Zoznam členov rady pozemkového fondu

Členovia rady zvolení na návrh vlády

Ing. Peter Dratva (na návrh SPPK)
Ing. Štefan Gregor (na návrh ZMOS)
Ing. Darina Kalabusová
Ing. Peter Radošinský
Ing. Branislav Skladaný
JUDr. Martin Toman
JUDr. Dagmar Valuchová
Mgr. Štefan Žid

Členovia rady zvolení na návrh Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Ing. František Haník
Ing. Peter Polák
Ing. Bc. Dalibor Steindl, MBA
Ing. Miloš Šimončič, CSc.
JUDr. Richard Šmída