Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 27. 7. 2023

12. júla 2023 |

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 27. júla 2023.

Verejnosť môže od štvrtka 13. júla 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 19. júla 2023. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.