Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 5. 10. 2023

18. septembra 2023 |
Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 5. októbra 2023.

Verejnosť môže od štvrtka 21. septembra 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 27. septembra 2023. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.