Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 3. 2024

20. februára 2024 |

​Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 7. marca 2024.

Verejnosť môže od štvrtka 22. februára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 28. februára 2024. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.