Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 9. 2023

14. augusta 2023 |
Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 7. septembra 2023.

Verejnosť môže od štvrtka 24. augusta 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 30. augusta 2023. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.