Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 9.11.2023

26. októbra 2023 |

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 9. novembra 2023.

Verejnosť môže od štvrtka 26. októbra 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 1. novembra 2023. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.