Zisti, či nie si vlastník pôdy

16. januára 2023 |
Slovenský pozemkový fond spúšťa od 1. januára 2023 novú službu a to pravidelné zverejňovanie zoznamu nezistených vlastníkov.

Má informatívny charakter a údaje pochádzajú z katastra nehnuteľností. Potencionálni majitelia alebo dediči pôdy si tak môžu vyhľadať vlastníctvo po svojich predkoch. Slovenský pozemkový fond tak koná kvôli zvýšeniu transparentnosti a v skutočnom záujme o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy.

Technický popis riešenia:

Zoznam, ktorý bude aktualizovaný v polročných cykloch, je momentálne kvôli rozsahu a veľkosti dát rozdelený do siedmych súborov formátu .csv podľa katastrálnych území. K dispozícií je aj jeden zozipovaný súbor, ktorý má po rozbalení 284 MB a je vhodný pre spracovanie v informačných systémoch rôznych inštitúcií, preto odporúčame pri práci s ním používať textové editory (napr. Notepad++) alebo iné aplikácie.

Zoznam je dostupný na stránke Zoznam nezistených vlastníkov