Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Zisti, či nie si vlastník pôdy
Aktualita

Zisti, či nie si vlastník pôdy

Publikované 16. januára 2023

Obsah

Slovenský pozemkový fond spúšťa od 1. januára 2023 novú službu a to pravidelné zverejňovanie zoznamu nezistených vlastníkov.

Má informatívny charakter a údaje pochádzajú z katastra nehnuteľností. Potencionálni majitelia alebo dediči pôdy si tak môžu vyhľadať vlastníctvo po svojich predkoch. Slovenský pozemkový fond tak koná kvôli zvýšeniu transparentnosti a v skutočnom záujme o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy.

Technický popis riešenia:

Zoznam, ktorý bude aktualizovaný v polročných cykloch, je momentálne kvôli rozsahu a veľkosti dát rozdelený do siedmych súborov formátu .csv podľa katastrálnych území. K dispozícií je aj jeden zozipovaný súbor, ktorý má po rozbalení 284 MB a je vhodný pre spracovanie v informačných systémoch rôznych inštitúcií, preto odporúčame pri práci s ním používať textové editory (napr. Notepad++) alebo iné aplikácie.

Zoznam je dostupný na stránke Zoznam nezistených vlastníkov

Publikované 16. januára 2023