Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Pozvánka
  3. AGROKOMPLEX 2019 – pozvánka
Aktualita

AGROKOMPLEX 2019 – pozvánka

Publikované 14. augusta 2019

Obsah

Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu a Boris Brunner, námestník generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu Vás touto cestou pozývajú na 46. medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX, ktorá sa uskutoční 22. až 25. augusta 2019 v Nitre.

Aj v tomto roku pre Vás Slovenský pozemkový fond pripravil informačný stánok, ktorý nájdete v pavilóne M2.

Publikované 14. augusta 2019