Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Memorandum o spolupráci medzi SPF a Lesmi SR prináša výsledky
Aktualita

Memorandum o spolupráci medzi SPF a Lesmi SR prináša výsledky

Publikované 12. októbra 2020

Obsah

Milí novinári,

v novembri 2018 uzatvoril Slovenský pozemkový fond (SPF) memorandum o spolupráci s Lesmi SR, š. p., (Lesy SR).

Čo bolo cieľom predmetného memoranda a ako sa tento cieľ darí napĺňať sa dočítate v priloženej tlačovej správe.

Memorandum o spolupráci medzi SPF a Lesmi SR

Publikované 12. októbra 2020