Memorandum o spolupráci medzi SPF a Lesmi SR prináša výsledky

12. februára 2020 |

Milí novinári,

v novembri 2018 uzatvoril Slovenský pozemkový fond (SPF) memorandum o spolupráci s Lesmi SR, š. p., (Lesy SR).

Čo bolo cieľom predmetného memoranda a ako sa tento cieľ darí napĺňať sa dočítate v priloženej tlačovej správe.