Po rekonštrukcii administratívnej budovy v Trenčíne SPF zveľaďuje svoje priestory v Nitre

15. januára 2020 |

Po rekonštrukcii administratívnej budovy Regionálneho odboru v Trenčíne, realizovanej v roku 2018, sa Slovenský pozemkový fond rozhodol zveľadiť aj priestory a okolie regionálneho odboru v Nitre. Do rekonštrukcie fond investuje viac ako 600 tisíc EUR. Ide o prvú významnejšiu investíciu do budovy, v ktorej nitrianske pracovisko SPF sídli od roku 1992. Na základe výsledku verejného obstarávania práce realizuje spoločnosť PP INVEST, s.r.o. Zmluvný termín ukončenia diela je v septembri tohto roku.

Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce bol regionálny odbor SPF Nitra presťahovaný do náhradných priestorov v budove Agroinštitútu, š.p. na Akademickej ulici č. 4 v Nitre.

V dočasných náhradných priestoroch sú pracovníci regionálneho odboru SPF Nitra k dispozícii žiadateľom a klientom počas štandardných stránkových hodín regionálnych odborov SPF:

  • v pondelok v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod.
  • v stredu v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:00 hod.

Zrealizovaná rekonštrukcia administratívnej budovy SPF v Trenčíne:

Prebiehajúca rekonštrukcia administratívnej budovy SPF v Nitre: