Rokovanie rady ZMOS aj so zástupcom SPF

4. februára 2020 |

V stredu 5. februára 2020 sa uskutoční v poradí 8. rokovanie Rady Združenia miest a obcí Slovenska /ZMOS/. Predmetnom rokovania bude okrem iného aj návrh spoločného postupu ZMOS so Slovenským pozemkovým fondom pri vysporiadaní pozemkov. Na rokovaní k tejto téme vystúpi generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová s pripravenou prezentáciou.

Účasť na rokovaní Rady ZMOS nadväzuje na spoluprácu, ktorú SPF a ZMOS rozvíja už od roku 2017 s viacerými pozitívnymi výsledkami v podobe spoločných projektov. V najbližšej dobe fond pripravuje interaktívne workshopy pre zástupcov obcí a miest na regionálnej úrovni, ktorých cieľom je osveta a zlepšenie vzájomnej komunikácie. Z pohľadu fondu najdôležitejšími témami sú:

  1. informácia starostom k výrubom drevín na verejnom priestranstve, oboznámenie s postupom SPF pri takýchto žiadostiach;
  2. včasné podávanie žiadosti o súhlasne stanovisko k projektom financovaným zo zdrojov EU/ žiadosti o prevod/ žiadosti o bezodplatný prevod;
  3. predkladanie žiadosti vrátane príslušnej dokumentácie s potrebnými dokumentmi;
  4. obmedzené možnosti SPF pri prevodoch;
  5. vyporiadanie pozemkov v intraviláne (delimitácie) napr. pod stavbami, komunikáciami, verejná zeleň, …;
  6. novela z. č. 330/1991 Zb. – novelizácia pozemkových úprav.