Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Slovenský pozemkový fond otvára nové call centrum
Aktualita

Slovenský pozemkový fond otvára nové call centrum

Publikované 31. júla 2019

Obsah

Slovenský pozemkový fond pokračuje v modernizácii úradu. Po zavedení úspešného projektu centrálnej podateľne a po prechode na nový registratúrny softvér Fabasoft, prichádza s ďalšou aktivitou, ktorá zefektívni procesy vo fonde. Žiadatelia môžu od 1. augusta kontaktovať Slovenský pozemkový fond aj prostredníctvom nového call centra, ktoré bude v prevádzke na linke 02/20941000 počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Zamestnanci nového call centra Slovenského pozemkového fondu sú pripravení pomôcť žiadateľom nielen s otázkami týkajúcich sa podania žiadostí na fond, ale aj zorientovať sa v pôsobení fondu a jeho jednotlivých úsekov či oddelení. „Telefonáty boli doposiaľ v réžií našich referentov, ktorí popri bežnej práci spojenej s vybavovaním, spracovávaním a riešením žiadostí nevedeli desiatky telefonátov denne z časového hľadiska vykryť. Navyše, v mnohých prípadoch žiadatelia volali napríklad na nesprávnu klapku v úrade, čo agendu úradu často komplikovalo a zdržiavalo,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Nové call centrum zefektívni pracovné procesy vo fonde, no okrem toho modernizuje úrad a rozšíri aj možnosti komunikácie s verejnosťou. „S podobným projektom sme ešte na fonde nepracovali a všetky procesy sme nastavovali nanovo. Aj z toho dôvodu si stále nechávame priestor na ďalšie zlepšenie procesov v budúcnosti. Cieľ však ostáva rovnaký – zjednodušiť prácu našim zamestnancom a vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadateľov,“ hovorí Adriana Šklíbová. Zároveň upozorňuje, že Slovenský pozemkový fond bude jednotlivé volania na call centrum zaznamenávať a vyhodnocovať z nich dáta, napríklad o požiadavkách klientov či počte hovorov a na základe týchto dát ďalej procesy v call centre upravovať a zefektívňovať. „Cieľom tak môže byť napríklad aj automatizácia tejto služby,“ dodáva generálna riaditeľka.

Publikované 31. júla 2019