Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Slovenský pozemkový fond pozýva verejnosť do informačného stánku na výstave AGROKOMPLEX. Predstaví ďalšie novinky z úradu
Aktualita

Slovenský pozemkový fond pozýva verejnosť do informačného stánku na výstave AGROKOMPLEX. Predstaví ďalšie novinky z úradu

Publikované 21. augusta 2019

Obsah

Slovenský pozemkový fond má záujem o otvorený dialóg s verejnosťou. Chceme priblížiť nielen fungovanie úradu, ale aj predstaviť množstvo noviniek, ktoré sme na jeho pôde zaviedli a v blízkej dobe zavedieme,“ hovorí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Najbližšie tak urobí už vo štvrtok 22. augusta na 46. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX, na ktorej bude mať fond postavený informačný stánok.

Slovenský pozemkový fond sa medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX zúčastní už druhý rok po sebe. Kým minulý rok návštevníkom výstavy predstavil nové logo a komplexný redizajn fondu, tento rok vsadí na najnovšie technické inovácie, ktoré pomohli zefektívniť fungovanie úradu. „Zo Slovenského pozemkového fondu sa postupne stáva moderný úrad s dobre nastavenými procesmi, ktoré zefektívňujú, zjednodušujú i urýchľujú činnosti fondu,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová. Po zavedení úspešného projektu centrálnej podateľne a po prechode na nový informačný systém Fabasoft, otvoril fond len nedávno nové call centrum, ktoré má verejnosti uľahčiť komunikáciu s úradom.

Ďalším krokom, na ktorý sa fond aktuálne pripravuje, je spustenie novej web stránky, naplánované na jeseň tohto roka. „Úlohou novej internetovej stránky Slovenského pozemkového fondu bude jednak poskytnúť všetky dostupné informácie o fonde a jeho pôsobení, no zároveň priniesť ďalší nástroj verejnosti a našim klientom, ako komunikovať efektívne s úradom,“ opisuje generálna riaditeľka. Zároveň dodáva, že cieľom aktivít je ukázať verejnosti, že Slovenský pozemkový fond má naozaj záujem o otvorený dialóg, čo dokazuje aj účasť na verejných podujatiach, akými je aj samotná medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex. 

Informačný stánok Slovenského pozemkového fondu nájdu návštevníci obľúbeného nitrianskeho výstaviska AGROKOMPLEX v pavilóne M2 počas celého trvania výstavy, teda v dňoch 22. – 25. augusta 2019.

Publikované 21. augusta 2019