Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Slovenský pozemkový fond sa opäť predstavil na AGROKOMPLEXE
Aktualita

Slovenský pozemkový fond sa opäť predstavil na AGROKOMPLEXE

Publikované 26. augusta 2019

Obsah

Na 46. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. až 25. augusta v Nitre, sa zúčastnil aj Slovenský pozemkový fond. Tento krát sa zameral na zrealizované a pripravované projekty.

Návštevníci obľúbeného nitrianskeho výstaviska AGROKOMPLEX mohli už druhý rok po sebe navštíviť informačný stánok Slovenského pozemkového fondu v pavilóne M2. Zástupcovia fondu sa v priebehu štyroch výstavných dní venovali desiatkam návštevníkov, ktorých okrem všeobecných informácií o fonde zaujímal predovšetkým postup pri vybavovaní jednotlivých druhov žiadostí, či už o predaj pozemkov, nájom pozemkov alebo majetkovoprávne usporiadanie spoluvlastníckych podielov v správe a nakladaní SPF. Zároveň prostredníctvom videoprezentácie fond návštevníkom predstavil pripravované projekty novej internetovej stránky a ePodania.

„Som presvedčená, že cieľ účasti Slovenského pozemkového fondu na výstave Agrokomplex, t. j. priblížiť a dostať sa do povedomia verejnosti, bol opäť naplnený. Počet návštevníkov, ktorým sa kolegovia venovali, je dôkazom toho, že všetky aktivity, ktoré uskutočňujeme v tomto smere, majú zmysel a význam“ uviedla Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.

Publikované 26. augusta 2019