Slovenský pozemkový fond sa opäť predstavil na AGROKOMPLEXE

26. augusta 2019 |

Na 46. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. až 25. augusta v Nitre, sa zúčastnil aj Slovenský pozemkový fond. Tento krát sa zameral na zrealizované a pripravované projekty.

Návštevníci obľúbeného nitrianskeho výstaviska AGROKOMPLEX mohli už druhý rok po sebe navštíviť informačný stánok Slovenského pozemkového fondu v pavilóne M2. Zástupcovia fondu sa v priebehu štyroch výstavných dní venovali desiatkam návštevníkov, ktorých okrem všeobecných informácií o fonde zaujímal predovšetkým postup pri vybavovaní jednotlivých druhov žiadostí, či už o predaj pozemkov, nájom pozemkov alebo majetkovoprávne usporiadanie spoluvlastníckych podielov v správe a nakladaní SPF. Zároveň prostredníctvom videoprezentácie fond návštevníkom predstavil pripravované projekty novej internetovej stránky a ePodania.

„Som presvedčená, že cieľ účasti Slovenského pozemkového fondu na výstave Agrokomplex, t. j. priblížiť a dostať sa do povedomia verejnosti, bol opäť naplnený. Počet návštevníkov, ktorým sa kolegovia venovali, je dôkazom toho, že všetky aktivity, ktoré uskutočňujeme v tomto smere, majú zmysel a význam“ uviedla Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.