Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Slovenský pozemkový fond zverejňuje nájomné zmluvy
Aktualita

Slovenský pozemkový fond zverejňuje nájomné zmluvy

Publikované 21. januára 2022

Obsah
  • Slovenský pozemkový fond (SPF) dnes na svojej webovej stránke uverejnil všetky nájomné zmluvy, a to aj tie z minulosti
  • Vedenie SPF plní svoje sľuby o tom, že bude konať transparentne a otvorene
  • V prípade nejasností je pre nájomcov k dispozícií emailová adresa problemsnajmom@pozfond.sk

Slovenský pozemkový fond dnes na svojej webovej stránke zverejnil zoznam nájomných zmlúv:
https://pozfond.sk/verejny-pristup-k-informaciam/prehlady-najomnych-zmluv/.

„Zverejnením nájomných zmlúv plníme náš sľub o transparentnosti a otvorenosti. Konáme tak aj preto, lebo registrujeme množstvo podnetov od farmárov, ktorí majú nejasnosti či sú ich zmluvy platné,“ povedal Ján Marosz, generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu.

Nájomné zmluvy sú rozdelené do štyroch kategórií:

  1. Zoznam platných nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky
  2. Zoznam platných nájomných zmlúv na iný ako poľnohospodársky účel
  3. Zoznam nájomných zmlúv končiacich v roku 2022 na poľnohospodársky účel a iný ako poľnohospodársky účel
  4. Zoznam nájomných zmlúv skončených v roku 2021 na poľnohospodársky a iný ako poľnohospodársky účel

Zmluvy sú uverejnené v prehľadnej podobe, v excelovskej tabuľke. Na základe zvolených kritérií si záujemcovia budú môcť vyhľadať nájomné zmluvy podľa subjektu (nájomcu), podľa okresu a katastrálneho územia, kde sa nehnuteľnosť nachádza; podľa čísla zmluvy či doby nájmu.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok je k dispozícii e-mailová adresa problemsnajmom@pozfond.sk, prostredníctvom ktorej Slovenský pozemkový fond poskytne bližšie informácie.

Publikované 21. januára 2022