Slovenský pozemkový fond zverejňuje nájomné zmluvy

21. januára 2022 |
  • Slovenský pozemkový fond (SPF) dnes na svojej webovej stránke uverejnil všetky nájomné zmluvy, a to aj tie z minulosti
  • Vedenie SPF plní svoje sľuby o tom, že bude konať transparentne a otvorene
  • V prípade nejasností je pre nájomcov k dispozícií emailová adresa problemsnajmom@pozfond.sk

Slovenský pozemkový fond dnes na svojej webovej stránke zverejnil zoznam nájomných zmlúv:
https://pozfond.sk/verejny-pristup-k-informaciam/prehlady-najomnych-zmluv/.

„Zverejnením nájomných zmlúv plníme náš sľub o transparentnosti a otvorenosti. Konáme tak aj preto, lebo registrujeme množstvo podnetov od farmárov, ktorí majú nejasnosti či sú ich zmluvy platné,“ povedal Ján Marosz, generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu.

Nájomné zmluvy sú rozdelené do štyroch kategórií:

  1. Zoznam platných nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky
  2. Zoznam platných nájomných zmlúv na iný ako poľnohospodársky účel
  3. Zoznam nájomných zmlúv končiacich v roku 2022 na poľnohospodársky účel a iný ako poľnohospodársky účel
  4. Zoznam nájomných zmlúv skončených v roku 2021 na poľnohospodársky a iný ako poľnohospodársky účel

Zmluvy sú uverejnené v prehľadnej podobe, v excelovskej tabuľke. Na základe zvolených kritérií si záujemcovia budú môcť vyhľadať nájomné zmluvy podľa subjektu (nájomcu), podľa okresu a katastrálneho územia, kde sa nehnuteľnosť nachádza; podľa čísla zmluvy či doby nájmu.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok je k dispozícii e-mailová adresa problemsnajmom@pozfond.sk, prostredníctvom ktorej Slovenský pozemkový fond poskytne bližšie informácie.