SPF a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podpísali dohodu o spolupráci

26. novembra 2019 |

V amfiteátri Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dnes, t. j. 26. novembra 2019, zástupcovia Slovenského pozemkového fondu (SPF) a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PF UK) slávnostne podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci. Účelom uzatvorenej dohody je vytvoriť podmienky pre aktívnu spoluprácu, s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri podpore vzdelávania študentov založeného na vedeckých základoch s prepojením teoretickej prípravy s praxou, vrátane poskytovania odborných stáží. Spolupráca bude zameraná taktiež na riešenie praktických a teoretických problémov, vrátane spoločného zdieľania informácií vo viacerých oblastiach.

„Teší ma, že sme pristúpili k dohode o spolupráci so Slovenským pozemkovým fondom. Keď sme tvorili novú koncepciu štúdia vnímali sme dopyt spoločnosti po právnikoch kvalifikovaných v odbore pozemkové právo. Rozhodli sme sa preto opäť zaradiť tento predmet. V tomto semestri sa pozemkové právo vyučuje prvýkrát a má bezmála 150 poslucháčov. Verím, že dohoda o spolupráci bude prínosná pre Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a taktiež aj pre Slovenský pozemkový“, skonštatoval po podpise dohody Eduard Burda, dekan PF UK.

„Slovenský pozemkový fond veľmi pozitívne vníma záujem Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave o vzájomnú spoluprácu, ktorá doteraz prebiehala na neoficiálnej báze. Sme pripravení študentom právnickej fakulty vytvoriť podmienky pre získavanie znalostí z oblasti pozemkového práva a fungovania SPF ich priamym zapojením do praxe“ uzavrela Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.