Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. SPF ide za mladými farmármi priamo do regiónov. Kluby mladých farmárov prinesú sériu prednášok nielen o nájme pôdy.
Aktualita

SPF ide za mladými farmármi priamo do regiónov. Kluby mladých farmárov prinesú sériu prednášok nielen o nájme pôdy.

Publikované 19. februára 2020

Obsah

Bratislava – Slovenský pozemkový fond aj v tomto roku pokračuje v dialógu s mladými farmármi. Už 21. a 22. februára 2020 sa zúčastní prvého zo série tohtoročných Klubov mladých farmárov, ktoré organizuje Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF. „Účasťou na kluboch deklarujeme záujem SPF naďalej otvorene diskutovať s mladými farmármi a zorientovať ich nielen v aktuálnych podmienkach nájmu pôdy od SPF, ale aj v otázkach týkajúcich sa možností majetkoprávneho usporiadania pozemkov,“ hovorí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu s tým, že vzdelávanie žiadateľov je aj naďalej jednou z kľúčových aktivít SPF.

Mladí farmári, ktorí chcú podnikať v poľnohospodárstve, môžu o pôdu požiadať aj Slovenský pozemkový fond. No mali by počítať s tým, že pôdu nezískajú automaticky, ako zväčša očakávajú. „Platia tu jasné pravidlá a podmienky, ktoré musia mladí farmári splniť. Okrem podanej žiadosti je to napríklad potvrdenie o získaní nenávratného finančného príspevku z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, list vlastníctva alebo kópia nájomnej zmluvy. Osobitné podmienky platia pre žiadateľov so špecializovanou rastlinnou výrobou a žiadateľov vyrábajúcich finálny produkt. Práve na nesplnení podmienok stroskotá najviac žiadostí o nájom pôdy od SPF a o tom chceme otvorene hovoriť aj na Kluboch mladých farmárov,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová.

To, že edukácia a otvorený dialóg s mladými farmármi sú naozaj nevyhnutné kroky, potvrdzujú aj samotné čísla. Vlani prijal Slovenský pozemkový fond dovedna 37 žiadostí mladých farmárov o nájom pôdy, a návrh nájomnej zmluvy bol pripravený pre 2 z nich. „Pri 15-tich z doručených žiadostí sme zistili, že podmienky na uzatvorenie nájomných zmlúv mladí farmári nesplnili. Práve takýmto situáciám chceme predchádzať a jedným z najúčinnejších nástrojov je práve vzdelávanie mladých farmárov,“ dodáva generálna riaditeľka SPF.

Vzdelávacie aktivity zamerané na podporu mladých farmárov majú svoje opodstatnenie aj podľa Milana Jurkyho, predsedu Združenia mladých farmárov na Slovensku. „Naše kluby organizujeme už 12 rokov. Hlavným cieľom je čo najviac informovať farmárov o meniacej sa legislatíve a aktuálnych výzvach v Slovenskom agrosektore. Tieto školenia sa snažíme nadstaviť tak, aby účastníci si z nich odniesli čo najviac. Preto aj od prednášok SPF očakávame konkrétne rady a postup k prenájmu, kúpe alebo zámene pôdy v správe SPF,“ konštatuje Milan Jurky.

Podobne, ako v minulom roku, ASYF aj v tomto roku naplánoval dovedna tri Kluby mladých farmárov naprieč Slovenskom. Prvý z nich sa uskutoční už 21.-22. februára 2020 v Čachticiach. Program a propozície sú zverejnené na internetovej stránke ASYF mladyfarmar.sk. Ďalšie dva kluby sa budú konať v termínoch 6.-7. marca 2020 v Pohronskej Polhore a 13.-14. marca 2020 v Drienici.

Publikované 19. februára 2020