SPF ponechá rozhodnutie o poľovnom revíri Teplá Voda súdom

31. októbra 2019 |

V súvislosti s prípadom poľovného revíru Teplá voda, ktorý bol v minulosti viac krát medializovaný, Slovenský pozemkový fond informuje, že zmluva o užívaní predmetného poľovného revíru nebola k dnešnému dňu zo strany SPF podpísaná.
Dôvodom sú žaloby podané v predmetnej veci, jednak žaloba zo dňa 15.02.2019 o nahradenie prejavu vôle a jednak žaloba z 12.03.2019 o neplatnosť uznesení zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. augusta 2018 , a súvisiacej notárskej zápisnice. Ani jeden z prebiehajúcich sporov nebol iniciovaný SPF.
Slovenský pozemkový fond má za to, že zodpovednosť za vzniknutú situáciu nesú poľovnícke organizácie, ktoré majú o užívanie predmetného poľovného revíru záujem, a ktoré sa námietkami, podnetmi a žalobami vzájomne blokujú v snahe o jeho získanie. Fond preto rozhodnutie vo veci ponecháva príslušným súdom.