Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. SPF ponechá rozhodnutie o poľovnom revíri Teplá Voda súdom
Aktualita

SPF ponechá rozhodnutie o poľovnom revíri Teplá Voda súdom

Publikované 31. októbra 2019

Obsah

V súvislosti s prípadom poľovného revíru Teplá voda, ktorý bol v minulosti viac krát medializovaný, Slovenský pozemkový fond informuje, že zmluva o užívaní predmetného poľovného revíru nebola k dnešnému dňu zo strany SPF podpísaná.

Dôvodom sú žaloby podané v predmetnej veci, jednak žaloba zo dňa 15.02.2019 o nahradenie prejavu vôle a jednak žaloba z 12.03.2019 o neplatnosť uznesení zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. augusta 2018, a súvisiacej notárskej zápisnice. Ani jeden z prebiehajúcich sporov nebol iniciovaný SPF.

Slovenský pozemkový fond má za to, že zodpovednosť za vzniknutú situáciu nesú poľovnícke organizácie, ktoré majú o užívanie predmetného poľovného revíru záujem, a ktoré sa námietkami, podnetmi a žalobami vzájomne blokujú v snahe o jeho získanie. Fond preto rozhodnutie vo veci ponecháva príslušným súdom.

Publikované 31. októbra 2019