Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. SPF sa nezúčastní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Tomášovce v okrese Lučenec
Aktualita

SPF sa nezúčastní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Tomášovce v okrese Lučenec

Publikované 29. októbra 2019

Obsah

Na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Tomášovce v okrese Lučenec, ktoré sa má uskutočniť 30. októbra 2019 v Lučenci, Slovenský pozemkový fond svojho zástupcu nedeleguje. Dôvodom zvolania zhromaždenia má byť údajné neplatenie nájomného a nedodržiavanie zákona o poľovníctve zo strany užívateľa tohto revíru, Poľovníckeho združenia Sedem chotárov Tomášovce.

Zmluvu o užívaní poľovného revíru Tomášovce s Poľovníckym združením Sedem Chotárov Tomášovce príslušný správny orgán riadne zaevidoval a je platná a účinná  do 8. septembra 2026.

Užívateľ má voči SPF splnené všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy o užívaní poľovného revíru a preto fond nebude vstupovať do vzťahov ostatných vlastníkov poľovných pozemkov a užívateľa.

V otázkach dodržiavania zákona o poľovníctve sú v rámci štátneho dozoru kompetentné konať orgány štátnej správy poľovníctva, preto nie je dôvod, aby sa SPF zajtrajšieho zhromaždenia zúčastnil.

Publikované 29. októbra 2019