Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Spoločnosť AXXON vzala späť svoju žiadosť o nájom
Aktualita

Spoločnosť AXXON vzala späť svoju žiadosť o nájom

Publikované 31. marca 2020

Obsah

Spoločnosť AXXON, s.r.o. vzala späť svoju žiadosť o nájom pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu v okrese Nové Zámky, predmetom ktorej bola pôda o celkovej výmere viac ako 500 hektárov. Spoločnosť sa pre tento krok rozhodla vzhľadom na negatívny priebeh pracovného stretnutia vo veci prenájmu pozemkov v katastrálnych územiach Dolný Ohaj, Dubník, Gbelce, Nové Zámky, Ondrochov, ktoré sa z iniciatívy generálnej riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej uskutočnilo dňa 6. marca 2020.

Dôvodom späťvzatia žiadosti je taktiež ochrana dobrého mena spoločnosti, ktoré bolo dotknuté medializáciou celého prípadu.

Slovenský pozemkový fond písomné späťvzatie prijal s tým, že pri nájme pozemkov v predmetných katastroch bude tak ako doteraz postupovať v zmysle príslušných právnych predpisov.

Publikované 31. marca 2020