Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Stanovisko SPF k vyjadreniam ministra Vlčana po rokovaní Vlády SR
Aktualita

Stanovisko SPF k vyjadreniam ministra Vlčana po rokovaní Vlády SR

Publikované 25. augusta 2021

Obsah

K dnešným vyjadreniam ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, p. Vlčana, po rokovaní Vlády SR Slovenský pozemkový fond uvádza, že spor “Slanské lesy” bol právoplatne ukončený v roku 2014. Počas celého trvania súdneho sporu bola zastupujúcou advokátkou Slovenského pozemkového fondu JUDr. Sopková. SPF uzatvoril zmluvu o právnej pomoci s AK Miškovič až v roku 2020. Táto informácia je dohľadateľná vo verejne prístupných zdrojoch, napr. v CRZ. AK Miškovič zastupuje SPF ako poškodeného v trestnom konaní súvisiacom s pôvodným sporom “Slanské lesy”, nie v pôvodnom spore. SPF na strane AK Miškovič nevníma žiadne pochybenia alebo konflikt záujmov. Naopak AK Miškovič ma plnú dôveru SPF pri poskytovaní právneho poradenstva v sporovej a nesporovej agende.

Publikované 25. augusta 2021