Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Stretnutie so žiadateľmi o prenájom pozemkov v správe a nakladaní SPF v okrese Nové Zámky dohodu neprinieslo
Aktualita

Stretnutie so žiadateľmi o prenájom pozemkov v správe a nakladaní SPF v okrese Nové Zámky dohodu neprinieslo

Publikované 6. marca 2020

Obsah

Riešenie situácie ohľadom pozemkov v okrese Nové Zámky si vyžiada rozsiahlejší dialóg s dotknutými stranami. Tento záver vyplynul z prvého pracovného stretnutia zástupcov Slovenského pozemkového fondu a žiadateľov o prenájom pozemkov v okrese Nové Zámky, ktoré sa uskutočnilo dnes, 6. marca 2020 na pôde Regionálneho odboru SPF. Okrem záujemcov o prenájom sa rokovania sa zúčastnil aj budúci poslanec NR SR za Sme rodina Patrick Linhard.

Stretnutie inicioval Slovenský pozemkový fond na základe minulotýždňového zasadnutia Rady SPF, na ktorom Rada stiahla viacero návrhov nájomných zmlúv pre žiadateľov o nájom pozemkov v katastrálnych územiach novozámockého okresu.

„Keďže dnešné stretnutie nesmerovalo ku konštruktívnemu riešeniu prenájmu pozemkov v dotknutých katastrálnych územiach, rokovanie budeme musieť zopakovať. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, všetci záujemcovia boli vyzvaní, aby si podali nové žiadosti s presnou špecifikáciou požadovaných pozemkov, ktoré budú opätovne posúdené. Opäť vyzývam všetkých užívateľov, aby si v prípade, že pozemky vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov užívajú bez platnej nájomnej zmluvy, usporiadali užívacie vzťahy so Slovenským pozemkovým fondom,“ upozornila generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová s tým, že pozemky, o ktoré užívateľ nedeklaruje záujem, môžu byť prenajaté iným žiadateľom.

Slovenský pozemkový fond opäť vyzýva všetkých užívateľov, aby si v prípade, že pozemky vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov užívajú bez platnej nájomnej zmluvy, usporiadali užívacie vzťahy so Slovenským pozemkovým fondomUžívatelia tým predídu situácii, že pozemky budú prenajaté inému žiadateľovi, ktorý o ne prejaví záujem.

Publikované 6. marca 2020