Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. V kauze Veľký Slavkov bude vyhlásený ďalší rozsudok
Aktualita

V kauze Veľký Slavkov bude vyhlásený ďalší rozsudok

Publikované 26. novembra 2020

Obsah

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, Krajský súd v Prešove vyhlási ďalší rozsudok.

Krajský súd v Prešove v pondelok 30. novembra 2020 vyhlási rozsudok, ktorým rozhodol o odvolaní žalobcu DIGITAL FLOOR LTD podanom voči rozsudku Okresného súdu v Prešove z 21. októbra 2019.

Týmto rozsudkom prvostupňový súd v celom rozsahu zamietol žalobu spoločnosti DIGITAL FLOOR LTD o náhradu škody vo výške takmer 16 miliónov EUR s príslušenstvom, čím SPF ako žalovanému priznal plný procesný úspech vo veci. Žalobca sa proti tomuto rozsudku odvolal.

Nakoľko o podanom odvolaní rozhodoval Krajský súd v Prešove bez nariadenia pojednávania,  obsah rozsudku bude známy až po jeho verejnom vyhlásení.

Vyhlásenie rozsudku sa uskutoční na Krajskom súde v Prešove v miestnosti č. dv. 106, posch. I. o 09:21 hod. s možnosťou účasti verejnosti.

Publikované 26. novembra 2020