Zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu sa odkladá

23. marca 2020 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré bolo naplánované na štvrtok 26. marca 2020, sa neuskutoční. Dôvodom odloženia zasadnutia sú opatrenia prijaté Slovenským pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19. Rada fondu bude opäť zasadať v náhradnom termíne, keď to umožní aktuálna situácia.

Pripomíname, že v súvislosti koronavírusom COVID-19 Slovenský pozemkový fond prijal viacero opatrení. Predovšetkým boli od stredy 11. marca 2020 zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF a od pondelka 16. marca 2020 nie je možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave.

Všetky vyššie uvedené opatrenia platia až do odvolania.