COVID-19 – rozšírenie protiepidemiologických opatrení SPF

23. októbra 2020 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že vzhľadom na sprísnenie vládnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19 a zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR rozširuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19.

Okrem zrušenia stránkových hodín na všetkých regionálnych odboroch SPFktoré platí od stredy 30. septembra 2020, od pondelka 26. októbra 2020 nebude možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave. 

Doručovanie listinných zásielok adresovaných SPF bude možné výhradne prostredníctvom poštových služieb.

Vyššie uvedené opatrenia platia do odvolania, pričom o ich prípadných zmenách bude fond informovať na svojej internetovej stránke.