Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznam pre verejnosť
  3. COVID-19 – rozšírenie protiepidemiologických opatrení SPF
Aktualita

COVID-19 – rozšírenie protiepidemiologických opatrení SPF

Publikované 23. októbra 2020

Obsah

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že vzhľadom na sprísnenie vládnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19 a zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR rozširuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19.

Okrem zrušenia stránkových hodín na všetkých regionálnych odboroch SPFktoré platí od stredy 30. septembra 2020, od pondelka 26. októbra 2020 nebude možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave. 

Doručovanie listinných zásielok adresovaných SPF bude možné výhradne prostredníctvom poštových služieb.

Vyššie uvedené opatrenia platia do odvolania, pričom o ich prípadných zmenách bude fond informovať na svojej internetovej stránke.

Publikované 23. októbra 2020