Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznam pre verejnosť
  3. COVID-19 – zrušenie stránkových hodín na regionálnych odboroch SPF
Aktualita

COVID-19 – zrušenie stránkových hodín na regionálnych odboroch SPF

Publikované 28. septembra 2020

Obsah

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 budú od stredy 30. septembra 2020 vrátane zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF.

Osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave bude naďalej možné.

Vyššie uvedené opatrenie platí do odvolania, pričom o jeho prípadných zmenách bude fond informovať na svojej internetovej stránke.

Publikované 28. septembra 2020