COVID-19 – zrušenie stránkových hodín na regionálnych odboroch SPF

28. septembra 2020 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 budú od stredy 30. septembra 2020 vrátane zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF.

Osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave bude naďalej možné.

Vyššie uvedené opatrenie platí do odvolania, pričom o jeho prípadných zmenách bude fond informovať na svojej internetovej stránke.