Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznam pre verejnosť
  3. Hromadné čerpanie dovolenky. Platné protiepidemiologické opatrenia SPF
Aktualita

Hromadné čerpanie dovolenky. Platné protiepidemiologické opatrenia SPF

Publikované 18. decembra 2020

Obsah

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že na základe rozhodnutia zamestnávateľa búdu zamestnanci SPF v dňoch 28.12.2020 až 31.12.2020 vrátane hromadne čerpať dovolenku. Z uvedeného dôvodu nebudú v uvedených dňoch dostupné služby Call Centra SPF.

Zároveň žiadateľom a klientom pripomíname platné opatrenia prijaté Slovenský pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19:

– od stredy 30. septembra 2020 sú zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF

– od pondelka 26. októbra 2020 nie je možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave. 

Doručovanie listinných zásielok adresovaných SPF je možné výhradne prostredníctvom poštových služieb.

Vyššie uvedené opatrenia platia do odvolania, pričom o ich prípadných zmenách bude fond informovať na svojej internetovej stránke.

Publikované 18. decembra 2020