Hromadné čerpanie dovolenky. Platné protiepidemiologické opatrenia SPF

18. decembra 2020 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že na základe rozhodnutia zamestnávateľa búdu zamestnanci SPF v dňoch 28.12.2020 až 31.12.2020 vrátane hromadne čerpať dovolenku. Z uvedeného dôvodu nebudú v uvedených dňoch dostupné služby Call Centra SPF.

Zároveň žiadateľom a klientom pripomíname platné opatrenia prijaté Slovenský pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19:

– od stredy 30. septembra 2020 sú zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF

– od pondelka 26. októbra 2020 nie je možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave. 

Doručovanie listinných zásielok adresovaných SPF je možné výhradne prostredníctvom poštových služieb.

Vyššie uvedené opatrenia platia do odvolania, pričom o ich prípadných zmenách bude fond informovať na svojej internetovej stránke.