Naďalej platia prísne protiepidemiologické opatrenia

17. februára 2021 |

Slovenský pozemkový fond žiadateľom a klientom pripomína platné opatrenia prijaté Slovenský pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19:

od stredy 30. septembra 2020 sú zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF

od pondelka 26. októbra 2020 nie je možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave.

Vyššie uvedené opatrenia platia do odvolania, pričom o ich prípadných zmenách bude fond informovať na svojej internetovej stránke.