Opatrenia proti koronavírusu COVID-19 – oznámenie

27. mája 2020 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od budúceho týždňa upravuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19.

Od pondelka 1. júna 2020 bude opäť možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave. Úradné hodiny podateľne GR sú v pondelok až štvrtok v čase od 7:00 do 15:00 a v piatok v čase od 7:00 do 12:30.

Taktiež sa čiastočne obnovujú stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF. Stránky budú vybavované každú stredu v čase od 09:00 do 12:00. Čiastočné obnovenie stránkových hodín platí od stredy 3. júna 2020 vrátane.

Pri vstupe a pohybe v priestoroch jednotlivých pracovísk SPF je potrebné rešpektovať všetky epidemiologické opatrenia.