Zlúčenie regionálnych odborov SPF Žilina a Martin

2. decembra 2020 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od 1. decembra 2020 došlo k zlúčeniu Regionálnych odborov SPF Žilina a Martin. Súvisiaca agenda je presunutá do priestorov Regionálneho odboru SPF Martin so sídlom Bottova 23, Martin.

Nakoľko stránkové hodiny sú až do odvolania zrušené na všetkých regionálnych odboroch SPF, prosíme žiadateľov a klientov, aby pre komunikáciu so Slovenským pozemkovým fondom využívali výlučne písomnú, elektronickú alebo telefonickú komunikáciu.

Korešpondenčná adresa centrálnej podateľne SPF, hlavné e-mailové kontakty ako aj telefónne číslo CALL CENTRA SPF sú zverejnené na internetovej stránke fondu v sekcii kontakty.