Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznam pre verejnosť
  3. Zlúčenie regionálnych odborov SPF Žilina a Martin
Aktualita

Zlúčenie regionálnych odborov SPF Žilina a Martin

Publikované 2. decembra 2020

Obsah

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od 1. decembra 2020 došlo k zlúčeniu Regionálnych odborov SPF Žilina a Martin. Súvisiaca agenda je presunutá do priestorov Regionálneho odboru SPF Martin so sídlom Bottova 23, Martin.

Nakoľko stránkové hodiny sú až do odvolania zrušené na všetkých regionálnych odboroch SPF, prosíme žiadateľov a klientov, aby pre komunikáciu so Slovenským pozemkovým fondom využívali výlučne písomnú, elektronickú alebo telefonickú komunikáciu.

Korešpondenčná adresa centrálnej podateľne SPF, hlavné e-mailové kontakty ako aj telefónne číslo CALL CENTRA SPF sú zverejnené na internetovej stránke fondu v sekcii kontakty.

Publikované 2. decembra 2020