Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že v rámci opatrení prijatých na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 boli počnúc zajtrajším dňom, t. j. 08. septembra 2020 do odvolania, zrušené stránkové hodiny na Regionálnom odbore SPF v Nitre.